Xe tải đông lạnh

  • Carrier freezer Refrigerated Van truck

    Thùng đông lạnh xe tải Van đông lạnh

    Trên thực tế, xe tải lạnh còn được gọi là xe tải lạnh, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ, có tủ lạnh hoặc tủ đông tích hợp sẵn trên xe, tuy nhiên, các đơn vị này hoạt động liên tục với hệ thống điện và sạc của xe.