Ống HDPE

  • HDPE Optical fiber cluster tube

    Ống cụm sợi quang HDPE

    Ống cụm HDPE là một loại ống bọc bảo vệ cáp vi mô mới, kết hợp các ống con 25/21 7 lỗ theo một cách nhất định.Lớp bên ngoài bao gồm một vỏ bọc polyethylene mật độ cao 3.0mm, có thể chứa trong một không gian hạn chế.Thêm lỗ ống và bảo vệ ống phụ.